Hledáš pravého boha 

Hledejte mně tady církev svaté víry   ti kteří boha naleznou čeká odměna v pravdě .